17Th5

Chương trình độc quyền của PIXTA

Cộng tác viên (contributor) của PIXTA có thể nhận tiền bản quyền cao hơn nếu bán hình ảnh độc quyền trên hệ thống của PIXTA.

Exclusive contributor (Cộng tác viên độc quyền) sẽ chỉ bán hình ảnh của họ thông qua PIXTA (Total Exclusivity – độc quyền toàn bộ).

Bạn có thể đăng ký để trở thành cộng tác viên độc quyền của PIXTA nếu bán được 150 số lượng photo và illustration trong năm vừa qua (đạt Rank 2 trở lên), hoặc bán được 50 photo và illustrations trong 3 tháng gần nhất.

Partial Exclusivity – Độc quyền một phần” là một sự lựa chọn khác dành cho những cộng tác viên không muốn bị độc quyền toàn bộ. Với “partial exclusivity”, cộng tác viên có thể nâng tiền bản quyền chỉ với một số hình ảnh được đăng ký độc quyền.

Partial Exclusivity (Độc quyền một phần)

Như đề cập ở trên, partial exclusivity là một sự lựa chọn dành cho cộng tác viên không muốn bị độc quyền hoàn toàn. Nếu bạn đăng ký nội dung số của mình độc quyền trên hệ thống của PIXTA, bạn sẽ không thể bán chúng trên bất kỳ website bán ảnh stock nào khác. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được tiền bản quyền cao hơn khi bán những nội dung này.

Bạn có thể lựa chọn “Exclusive” cho các nội dung của mình tại trang “Submit” hoặc “Contents Manager”.

Hãy đọc kĩ và chấp nhận “PIXTA Terms and Conditions for Exclusive Supply of Contents”” trước khi lựa chọn chế độ độc quyền cho nội dung của bạn

● Hướng dẫn chuyển các nội dung số thành độc quyền

Bạn có thể lựa chọn “Exclusive” cho nội dung của mình tại trang “Submit” hoặc “Contents Manager”. Đọc kĩ “PIXTA Terms and Conditions for Exclusive Supply of Contents”, đánh dấu vào ô lựa chọn và nhấn nút “Apply”

[Lưu ý]

Đối với nội dung độc quyền, khi bạn yêu cầu hủy bỏ tính độc quyền thì bạn phải đợi 90 ngày sau mới có hiệu lực. Tương tự khi bạn muốn khôi phục lại tính độc quyền cho nội dung đó.

 

Total Exclusivity – độc quyền toàn bộ (cộng tác viên độc quyền)

Cộng tác viên độc quyền sẽ nhận được tiền bản quyền cao hơn với việc bán tất cả hình ảnh của họ độc quyền.

● Hướng dẫn trở thành cộng tác viên độc quyền

– Phạm vi áp dụng

Photos và illustrations.

* Hiện tại chương trình cộng tác viên độc quyền không áp dụng với cộng tác viên chỉ đăng bán footage. Với footage, bạn có thể nhận được tiền bản quyền cao hơn với chế độ partial exclusivity (độc quyền một phần) . Nếu bạn bán cả hình ảnh/illustrations và footage, bạn có thể đăng ký trở thành cộng tác viên động quyền dựa trên số liệu kinh doanh của hình ảnh/illustrations; và chế độ ưu tiên (tiền bản quyền cao hơn) chỉ áp dụng với photos/illustrations.

Trong trường hợp cộng tác viên độc quyền bán footage, “Terms and Conditions for Exclusive Creator” sẽ được áp dụng.

– Quyền lợi

Lợi nhuận cao hơn, được review nhanh hơn.

– Yêu cầu

Bạn có thể đăng ký trở thành Cộng tác viên Độc quyền khi đã bán được ảnh 150 lần trong năm vừa qua (đạt Rank 2 trở lên), hoặc bán được 50 lần trong 3 tháng vừa rồi.

* Số footage bán được sẽ không được tính.

– Giới hạn

Nếu bạn trở thành cộng tác viên độc quyền, bạn phải tuân thủ theo “Các điều khoản và điều kiện dành cho cộng tác viên”.

Bạn sẽ bị một số giới hạn như:

– Bán ảnh trên các trang stock khác

– Phân phối ảnh cho những nơi khác (cho dù có tính phí hay không)

(bao gồm cả những ảnh đã bị reject)

Bạn sẽ không bị giới hạn:

– Sử dụng ảnh của bạn trên trang thông tin cá nhân với mục đích hiển thị.

– Tạo và bán bất kì vật liệu in ấn nào

– Làm việc với hợp đồng cho thuê hoặc biên tập

– Cách đăng ký

Nếu bạn đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên độc quyền, bạn có thể làm đơn từ trang tài khoản của bạn. Trước khi đồng ý, hãy đọc kĩ và chấp nhận “Các điều khoản và điều kiện dành cho cộng tác viên độc quyền”.