28Th3

Contributor Rank – Thứ hạng cộng tác viên

Zalo Screenshot 28 3 2019 718230

 

Thứ hạng của cộng tác viên là gì?

 

Tại Pixta, thứ hạng của cộng tác viên được đánh giá và tính toán dựa trên số lượng ảnh/hình minh họa bán được. Số lượng ảnh và hình minh họa bán được càng nhiều, thứ hạng của cộng tác viên càng cao, đồng nghĩa với phần trăm hoa hồng cho mỗi ảnh/hình minh họa cũng sẽ cao hơn.

Cộng tác viên có thể tự kiểm tra thứ hạng của mình thông qua trang chủ tài khoản cá nhân tại website của PixtaStock.

 

* Xin lưu ý, thứ hạng của cộng tác viên hiện tại chỉ áp dụng với doanh thu của ảnh và hình minh họa chứ chưa áp dụng với doanh thu của video thương mại.

 

  • Bảng thứ hạng Contributor
  • Tăng hạng và tăng tỉ lệ hoa hồng
  • Hiển thị thứ hạng

 

Bảng thứ hạng cộng tác viên

 

Số lượng ảnh/hình minh họa bán được trong 12 tháng (tính theo số lượt download)

     Hạng  Gói không độc quyền hoặc đăng kí (10 lượt tải xuống mỗi tháng)
Cộng tác viên thông thường Cộng tác viên độc quyền bán phần

Cộng tác viên độc quyền toàn phần

0 to 149 lượt

Rnk Ico 1 (1) 22% 30% 30%

Nhiều hơn 150 lượt

Rnk Ico 2

25%

33%

40%

Nhiều hơn 500 lượt

Rnk Ico 3

29%

36%

43%

Nhiều hơn 1500 lượt

Rnk Ico 4

33%

40%

46%

Nhiều hơn 3000 lượt

Rnk Ico 5

 37%

44%

49%

Nhiều hơn 5000 lượt Rnk Ico 6 42% 48%

53%

 

Số lượng ảnh/hình minh họa bán được trong 12 tháng (tính theo số lượt download)

 Hạng 

Các gói đăng kí khác

Cộng tác viên thông thường

Cộng tác viên độc quyền bán phần

Cộng tác viên độc quyền toàn phần

0 to 149 lượt

Rnk Ico 1 (1) 0.25 credits 0.27 credits 0.30 credits

Nhiều hơn 150 lượt

Rnk Ico 2 0.27 credits 0.30 credits

0.35 credits

Nhiều hơn 500 lượt

Rnk Ico 3 0.30 credits 0.35 credits

0.40 credits

Nhiều hơn 1500 lượt

Rnk Ico 4 0.35 credits 0.40 credits

0.45 credits

Nhiều hơn 3000 lượt

Rnk Ico 5 0.40 credits 0.45 credits

0.50 credits

Nhiều hơn 5000 lượt Rnk Ico 6 0.45 credits 0.50 credits

0.55 credits

 

*Khi ảnh/hình minh họa của cộng tác viên được mua theo gói dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký, doanh thu là các credits được nói đến trong bảng trên sẽ được chi trả sau mỗi lượt khách hàng “download” ảnh/hình minh họa.

 

*Như đã nhắc đến ở trên, thuật ngữ “download” được hiểu là lượt tải xuống đầu tiên của mỗi nội dung (là hình ảnh/hình minh họa), không bao gồm việc tải lại nội dung đã mua trước đó (vốn là quyền lợi mà khách hàng có được về việc tải lại nội dung trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn tất việc trả tiền mua bản quyền sử dụng ảnh/hình minh họa).

 

*Mỗi 05 lượt bán (download) với gói dịch vụ hình ảnh sẽ được tính thành 01 lượt bán (download) ảnh đơn lẻ.

 

Thứ hạng của cộng tác viên sẽ được không hiển thị công khai nếu thứ hạng này nhỏ hơn hoặc bằng 1. Khi đó, chỉ có cộng tác viên mới biết được xếp hạng cộng tác viên của mình.  

 

*Trong bảng trên, đơn vị được tính sử dụng là “lượt”. Nó có nghĩa là số lần bán của ảnh/hình minh họa, kể cả trong trường hợp một ảnh/hình minh họa được bán nhiều lần (nhiều lượt download).

 

 【Ví dụ】Cộng tác viên có 150 lượt bán trong trường hợp:

  • Hệ thống ghi nhận cộng tác viên có một nội dung được bán 150 lần. Hoặc:
  • Hệ thống ghi nhận cộng tác viên có 150 lượt bán (với nhiều nội dung khác nhau).

 

Nếu thứ hạng của cộng tác viên là 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ được hiển thị tại bảng thông tin cộng tác viên tại: (https://www.pixtastock.com/@*****). Trong trường hợp này, tất cả mọi người đều có thể thấy thứ hạng của cộng tác viên.

 

Tăng hạng và tăng tỷ lệ hoa hồng

 

Khi đạt được yêu cầu về số lượng lượt bán, xếp hạng cộng tác viên sẽ được tăng. Khi đó tỷ lệ phần trăm hoa hồng được hưởng cũng như biểu tượng xếp hạng mới sẽ được cập nhập.

Việc cập nhập thứ hạng của cộng tác viên sẽ được tiến hành định kỳ hàng tháng dựa trên tổng số lượt bán trong năm tính tới trước ngày mà cộng tác viên bắt đầu hoạt động

(Ví dụ: Nếu ngày đăng ký bắt đầu hoạt động của công tác viên là ngày 03 của tháng 8 thì thứ hạng của công tác viên sẽ được tính đến ngày 02 của các tháng sau đó: 02 tháng 8; 02 tháng 9…và thứ hạng mới sẽ được cập nhập vào ngày làm việc tiếp đó (ngày 03).

 

Rank En 2

 

 

Về việc hiển thị thứ hạng: Display Rank

 

Việc tính toán lượt bán (download) và thứ hạng sẽ được hiển thị tại trang chủ tài khoản cá nhân tại website của PixtaStock (ví dụ):

 

Eng

 

  • Month: Tổng số lượt bán trong tháng
  • From 08/01/2017: Tổng số lượt bán luỹ kế trong 1 năm đến trước ngày cập nhập thứ hạng tiếp theo.

※ Ngày đăng ký chính thức hoạt động của tài khoản theo ví dụ là 08/01/2017

 【Ví dụ】

 Nếu ngày cập nhập thứ hạng cộng tác viên là ngày 01/08/2018 thì tổng số lượt bán sẽ được tính từ ngày 01/08/2017.

  • Total: Tổng số lượt bán của cộng tác viên từ ngày đăng ký chính thức hoạt động của tài khoản.

※ Nếu có doanh số từ ngày 1/1/2009 trước đó, kết quả bán hàng tính từ ngày 1/1/2009 sẽ được coi là tổng số lượng hàng bán ra.

 

Số lượt bán, doanh số sẽ được cập nhập hàng ngày. Việc cập nhập doanh số và số lượt  bán hàng đôi khi có thể bị chậm trễ hoặc gặp phải một số lỗi do số lượng tài khoản cộng tác viên ngày càng lớn. Do đó, để xem các thông tin mới nhất liên quan đến doanh số bán hàng, vui lòng xem tại link: Sales Record

 

Thứ hạng của cộng tác viên sẽ được nâng cấp ngay khi số lượt bán đạt ngưỡng vượt lên thứ hạng mới, đồng thời tỷ lệ phần trăm hoa hồng áp dụng cho thứ hạng mới cũng sẽ được áp dụng vào ngày kế tiếp của kỳ xếp hạng sau. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm hoa hồng được hưởng qua các kỳ xếp hạng có thể tăng hoặc giảm tuỳ theo thứ hạng của cộng tác viên.

 

 

Người dịch: Hoàng Lê