17Th5

Lý do footage bị từ chối upload

Nếu nội dung mà bạn tải lên bị loại sau quá trình đánh giá và kiểm duyệt (review) thì một trong số các nguyên nhân được liệt kê dưới đây sẽ được hiển thị. Ngay cả khi có nhiều lý do nội dung của bạn bị loại, chúng tôi sẽ chỉ thông báo cho bạn […]