17Th5

Xác nhận nội dung upload

Xin hãy kiểm tra lại chắc chắn các mục dưới đây trước khi upload nội dung lên.

Kiểm tra bản quyền của sản phẩm

Nếu hình ảnh của bạn thuộc 1 trong 7 trường hợp dưới đây, bạn không thể upload nội dung lên hệ thống của chúng tôi:

1 Hình ảnh không do chính bạn tự tạo hay tự chụp (hình ảnh không có bản quyền). Ví dụ: ảnh thuộc phạm vi công cộng, ảnh được đăng tải hoặc phân phối trên Internet, ảnh chụp bởi các nhiếp ảnh gia khác.
2 Hình ảnh được dùng cho mục đích tuyển dụng (hình ảnh mà bạn không sở hữu bản quyền), ngay cả khi bạn tự tạo hoặc chụp các hình ảnh đó.
3 Hình ảnh thuộc bản quyền của bạn nhưng bạn không có bất kỳ tài liệu chính thức nào về giấy phép thương mại của chủ sở hữu quyền hợp pháp để có thể bán trên PIXTA.
4 Hình ảnh vi phạm bản quyền của bên thứ ba. Ví dụ: hình ảnh hiển thị tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ hoặc tác phẩm điêu khắc trong thời gian bảo vệ bản quyền.

Hình ảnh hiển thị thương hiệu, nhãn hiệu, ký tự, v.v.

5 Hình ảnh bao gồm bất kỳ chủ thể nào là người có thể nhận dạng và bạn chưa upload model release bao gồm chữ ký của chủ thể lên hệ thống của PIXTA.
6 Hình ảnh được chụp ở những nơi mà bạn chưa được sự chấp thuận từ người quản lý như tòa nhà, cơ sở thương mại, đền, miếu, chùa…
7 Hình ảnh sai lệch với các nguyên tắc bán hàng của từng danh mục mà chúng tôi chỉ định.

 

Kiểm tra thông tin cần gửi

Bạn không thể nhập bất kì tiêu đề, tag, hay bất cứ thông tin nào khác mà thuộc 3 mục dưới đây:

1 Thông tin sai lệch
2 Thông tin không chính xác
3 Sử dụng tên mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền