03Th1

Phỏng vấn Tổng Giám đốc PIXTA VIETNAM – Ryo Kobari

Bài phỏng vấn trên Tạp chí thông tin Hà Nội – Việt Nam: “Viethich” Công ty TNHH PIXTA VIETNAM hiện được biết tới là cơ sở phát triển hệ thống tại nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn PIXTA, một tập đoàn được thành lập tại Nhật Bản năm 2005 nhằm triển khai các dịch […]

Untitled 1
25Th12

Our business

Tập đoàn chúng tôi chủ yếu kinh doanh creative platform. Hiện tại đang vận hành 3 creative platform là Pixta, fotowa và Snapmart. Những digital item của online marketplace như là ảnh, illustration, footage, music. Là thị trường digital item lớn nhất Nhật Bản, kết nối những creator muốn bán những tác phẩm tự chế […]