17Th5

Cẩm nang footage

Để trở thành contributor (cộng tác viên) cung cấp footage Để bán footage trên website của PIXTA, trước hết các bạn cần vượt qua vòng “kiểm tra”. Bạn vui lòng upload portfilo của mình lên trang Mypage để gửi cho chúng tôi những footage mà bạn đã tạo (từ 5 footage trở lên). Chi tiết […]