17Th5

Cẩm nang footage

Để trở thành contributor (cộng tác viên) cung cấp footage Để bán footage trên website của PIXTA, trước hết các bạn cần vượt qua vòng “kiểm tra”. Bạn vui lòng upload portfilo của mình lên trang Mypage để gửi cho chúng tôi những footage mà bạn đã tạo (từ 5 footage trở lên). Chi tiết […]

17Th5

Lý do footage bị từ chối upload

Nếu nội dung mà bạn tải lên bị loại sau quá trình đánh giá và kiểm duyệt (review) thì một trong số các nguyên nhân được liệt kê dưới đây sẽ được hiển thị. Ngay cả khi có nhiều lý do nội dung của bạn bị loại, chúng tôi sẽ chỉ thông báo cho bạn […]