29Th3

[PIXTA×MIRAIRO] Bắt đầu tung ra thị trường 1000 tác phẩm với chủ đề “Hình ảnh người khuyết tật trong công việc”

[PIXTA×MIRAIRO] Bắt đầu tung ra thị trường 1000 tác phẩm với chủ đề “Hình ảnh người khuyết tật trong công việc” Mang đến những hình ảnh trực quan nhằm thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật   Chúng tôi xin vui mừng thông báo khoảng 1000 tác phẩm tranh ảnh về người […]