22Th4

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa công ty TNHH Pixta Việt Nam và Viện Toán ứng dụng và Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày 18/04/2019, Công ty TNHH Pixta Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Toán ứng dụng và Tin học (SAMI) – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội về hoạt động hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Machine learning.   Sáng ngày 18/04, tại trường đại học Bách Khoa Hà […]