16Th5

Mẹo nhập keyword cho hình ảnh

Keyword là gì? Keyword là những từ khóa gắn liền với nội dung hình ảnh, mà người mua sử dụng để dễ dàng tìm kiếm hình ảnh mong muốn. Một hình ảnh dù có chất lượng tốt đến đâu, nếu không thể hiện lên đúng lúc người mua đang tìm kiếm thì cũng không có […]