1 N2p26jhiotkwarybdzhhga 2
10Th1

TỔNG QUAN THẾ GIỚI LẬP TRÌNH FRONTEND NĂM 2019

Nhìn lại các sự kiện nổi bật, tin tức và xu hướng trong thế giới frontend và phát triển web! Năm 2019, thế giới một lần nữa chứng kiến sự phát triển với tốc độ chóng mặt của mảng frontend development, bài viết này sẽ tổng kết tất cả các sự kiện, tin tức và […]

02Th12

Dự án “In Codice Ratio”

Tác giả: Marta Romão Với sự cho phép từ Pi School   The Vatican Secret Archive là một kho riêng thuộc quyền sở hữu của Giáo hoàng để bảo tồn tất cả các tài liệu do Tòa Thánh Vatican ban hành. Đây có thể xem như là một trong những kho lưu trữ lịch sử […]